Algemene Voorwaarden

1. Lidmaatschap en betaling

1.1 Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folder of op de website. 

1.2 De betaling van het lesgeld vindt plaats door middel van betaling in contanten of via de bank.

1.3 Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

1.4 Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via sms naar het telefoonnummer +31 (0)6 342 40 756.

1.5 Een leskaart blijft 6 maanden geldig, met uitzondering van de 24-lessen-kaart, die 1 jaar geldig blijft. De lestijden worden met de docent van tevoren afgesproken. 

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Bij yoga wordt in alle respect voor de eigen grenzen beoefend. 

2.2 Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.  

Deelname aan één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.